Uitspraak over fout in GT-race suggereert dat Mercedes ‘Abu Dhabi 2021-protest’ zou verloren hebben 

Twitter
Twitter

Het International Court of Appeal (ICA) van de FIA heeft bepaald dat een foutieve toepassing van de Safety Car-regels door een wedstrijdleider niet voldoende reden is om de resultaten van een door de FIA gesanctioneerde race te annuleren.

Over de gebeurtenissen tijdens de eindfase van de GP van Abu Dhabi 2021 zijn ondertussen al liters inkt gevloeid. Vast staat dat Lewis Hamilton een eventuele achtste wereldtitel in rook zag opgaan door een controversiële beslissing van de westrijdleiding.

Na de race diende het team van Mercedes twee protesten in, een over het feit dat Verstappen Hamilton zou ingehaald hebben achter de safety car en een ander voor de beslissing van wedstrijdleider Michael Masi die niet alle gedubbelden uit de ronde van de wedstrijdleider had weggehaald. Beide protesten werden afgewezen en Mercedes diende een intentie tot beroep in die het daarna weer introk.

Het is dus onduidelijk wat er zou gebeurd zijn als Mercedes was verdergegaan met haar beroep. Een uitspraak na een incident tijdens een GT-race op de Red Bull Ring afgelopen september geeft ons nu wel een indicatie waartoe het beroep van Mercedes waarschijnlijk zou geleid hebben.   

Na een safety car-periode werd de race hervat met de auto’s in de verkeerde volgorde en Team Motopark diende na de race een klacht in met als doel het resultaat van de race te veranderen. De stewards waren het niet eens met Team Motopark maar na een beroep oordeelde de Spaanse autosportfederatie dat de uitslag moest geschrapt worden. Een ander team, Optimum Motorsport, besloot echter om de zaak naar het ICA van de FIA te brengen.

Het ICA gaf de stewards gelijk en verwierp de beslissing van de Spaanse autosportfederatie. Het resultaat van de race werd in ere hersteld maar het ICA vermeldde wel dat de wedstrijdleiding zich niet aan de regels had gehouden. Desalniettemin werd besloten dat noch de wedstrijdleiding, noch de Spaanse autosportfederatie, bij machte zijn om de uitslag van de race te laten schrappen. 

Volgens het ICA was het incident geen geval van overmacht en daar gingen alle partijen mee akkoord. Bovendien zou het schrappen van de resultaten een impact hebben op de daaropvolgende races in de vorm van tijdstraffen en dat zou het principe van ‘sportieve eerlijkheid’ in het gedrang brengen. Tot slot is het ICA van mening dat het veranderen van de uitslag om een oneerlijke situatie recht te zetten tot gevolg zou hebben dat er een andere oneerlijke situatie wordt gecreëerd.

De beslissing van de ICA geeft inzicht in hoe een eventueel beroep van Mercedes na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 waarschijnlijk zou zijn verlopen als het team in beroep was gegaan tegen het afwijzen van hun protest na de race door de stewards. Hoewel er geen garantie is dat ze dezelfde beslissing zouden genomen hebben geeft het ICA hier wel een signaal dat de kans klein is dat vergelijkbare klachten in de toekomst weinig kans tot slagen hebben.