Het idee achter Honda’s nieuwe livery

De nieuwe RA 107 met het ongewone kleurenschema werd gelanceerd in de "Earth Gallery" van het Londonse Musuem of Natural History. De nieuwe livery vertoont geen enkel commerciëel logo maar is eigenlijk een groot uitgespreid beeld van de Aarde.

Met deze boodschap wil Honda de aandacht vestigen op de twee grote filosofieën die het aanbelangt: een vooruitziend en vooruitstrevende constructeur zijn die nooit een technische uitdaging uit de weg gaat, en tegelijk, de verantwoordelijkheid opnemen die het heeft als grote constructeur. Beter dan dit kan Honda de boosdschap niet uitdragen. "We willen vooral dat het publiek van zo een 150 miljoen kijkers iedere race, zich een klein beetje beter bewust wordt van problemen als de opwarming van de Aarde." aldus ingénieur Nick Fry. Het is vooral deze impact van die wereldwijde publieke belangstelling die Honda wil gebruiken om een verschil te maken.

De FIA heeft al eerder de intentie bekendgemaakt om van de F1 het uitstalraam te maken van allerlei groene maatregelen. Dat Honda nu net het voortouw wil nemen met deze campagne mag geen toeval zijn. Honda heeft steeds gestreefd slechts een minimale impact op het milieu te hebben.

Reeds in 1964 besloot stichter Soichiro Honda om enkel nog duurdere 4-takt bootmotoren te maken i.p.v. de meer vervuilende tweetakt motoren. "Omdat we water nodig hebben om rijst te cultiveren en omdat vissen het water nodig hebben om in te leven. Ik wil het niet vervuilen." aldus een redelijk visionaire meneer Honda.

Dat credo van "sociale verantwoordelijkheid" heeft Honda steeds hoog in het vaandel gedragen. Door in 1972 als eerste met een wagen te slagen in de rigoreuze "Clean Air Act" in de States, door de ontwikkeling van de efficiëntere VTEC technologie, door de invoering van hybride wagens, enzovoort…

"De doelstelling van het Honda F1 team blijft natuurlijk dezelfde," aldus Fry, "races winnen!. Maar met deze revolutiionaire benadering, het afzien van de traditionele aanbieding van sponsorruimte voor marketing return openen we andere wegen. We hopen dat naargelang dit project zich ontwikkeld , we in toenemende mate zullen kunnen samenwerken met gelijkgezinde partners. In ruil zullen zij toegang krijgen tot een zeer aanpasbaar en krachtig marketing instrument."

Honda heeft dus voor zichzelve net een hele set nieuwe regels geschreven. De impact is navenant en deze benadering is mogelijkerwijze één van de belangrijkste ontwikkelingen in F1 sponsoring van de laatste decennia.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print