Meerdere medwerkers van McLaren kenden Ferrari-info

Tot nu toe had McLaren steeds beweerd dat enkel Mike Coughlan beschikte over de informatie van Ferrari en dat de info dus zeker en vast niet is gebruikt door McLaren bij de ontwikkeling van haar wagen. Mike Coughlan beweert in zijn schriftelijke verklaring die gezworen is en overeengekomen was met Ferrari, echter het tegendeel. Volgens Coughlan heeft hij de informatie met verschillende medewerkers van McLaren gedeeld en erover gesproken.

Dat zou de situatie en betrokkenheid van McLaren in het spionageschandeel in een helemaal ander daglicht stellen. Ook de FIA zou in dergelijke situatie wel eens een complete andere mening toegedaan zijn dan voordien, waarin tot nu toe werd verondersteld dat McLaren in mindere mate betrokken partij was en alles rond de persoon Coughlan zelf draaide. McLaren beweerde immers dat ze niet wisten dat Coughlan de plannen in handen had.

"Het is waar, ik had alle ontwerpen," aldus Coughlan in zijn schriftelijke verklaring. "Het was mijn verantwoordelijkheid. Ik heb de ontwerpen aan McLaren getoond en niet enkel aan Jonathan Neale maar ook aan anderen. Iedereen reageerde echter op dezelfde manier, namelijk dat ik er van af moest zien te geraken."

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print