Verschuivingen bij Renault

Regerend wereldkampioen Renault is gestart met een herstructurering van haar aërodynamisch afdeling. Deze herstructurering wordt doorgevoerd om de ontwikkeling van de R27 extra kracht bij te zetten.

Tot op heden beleeft het Renault team een niet al te bijster seizoen, een geheel contrast met vorig jaar, dit omwille van de problemen die men ondervind door de omschakeling van Michelin naar Bridgestone banden.

De herstructurering zorgt ervoor dat het hoofd van de aërodynamica afdeling, Dino Toso, gepromoveerd is tot Director of aërodynamica Technology. Met deze promotie zal hij dus de verantwoordelijkheid dragen over de creatieve richting van de aërodynamische programmaÂ’s.

James Allisson volgt hiermee Toso op als nieuwe verantwoordelijke voor de windtunnel.

“We hebben steeds gezegd dat we onze problemen op een logische en verantwoorde manier zouden oplossen, en zo gebeurt het ook. Voor de rest van het seizoen bestaat de uitdaging er vooral in om sneller en beter te ontwikkelen als onze concurrenten,” aldus technisch directeur Bob Bell.